Hale obsługowe

Kompleksowo wyposażamy obiekty w specjalistyczne zaplecza i infrastruktury techniczne, dostarczamy zautomatyzowane linie diagnostyczne, stanowiska obsługowe i naprawcze z podnośnikami kolumnowymi, kanałami a także myjnie ciśnieniowe, urządzenia czyszczące i piorące.

Określamy wymagane ilości wymian powietrza, dostarczamy wydajne systemy wentylacyjne, tworzymy wyłącznie komfortowe i bezpieczne środowiska pracy.

Analizujemy procesy technologiczne, zwracamy szczególną uwagę na dopasowanie parametrów budynków do indywidualnych wymagań stawianych nam przez współpracujące z nami branże.

Firmy POL-MET/SMART SOLUTIONS rekomenduję jako partnera solidnego, rzetelnego, terminowo wywiązującego się z powierzonych zadań.

Jacek Dobiech / LG ELECTRONICS