Hale obsługowe

Wykonujemy konstrukcje w technologii stalowej i żelbetowo-stalowej. Stosujemy nieizolowane obudowy z blach trapezowych, falistych, izolowane obudowy z płyt warstwowych, kasetonów elewacyjnych, dachy twarde oraz miękkie membranowe. Dostarczamy zautomatyzowane, przemysłowe bramy segmentowe, harmonijkowe, drzwi, stolarkę okienną, witryny, fasady oraz świetliki dachowe.

  • skrzynka narzedziowa w wiacie stalowej
  • oświetlenie wnętrza warsztatu stalowego
  • drzwi przesuwne warsztatowe

Usprawniona praca.
Technologie dedykowane specjalistom.

Hale obsługowe wymagają indywidualnych, szczegółowych analiz przed rozpoczęciem projektowania ponieważ muszą zostać precyzyjnie dostosowane do procesów technologicznych i komunikacyjnych które będą odbywały się w budynkach po ich wybudowaniu.

W pełni rekomendujemy usługi firm POL-MET/SMART SOLUTIONS ze względu na dokładne i sumiennie przeprowadzone roboty budowlane.

Tomasz Małek / BAMAL POLSKA GROUP

Układamy ciągi technologiczne i funkcjonalne dobierając najkorzystniejsze rozwiązania dostosowane do wymogów danych branż, jednocześnie gwarantując efektywne wykorzystanie przestrzeni użytkowej. Optymalizujemy rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, umożliwiając Inwestorom ich bieżące porównywanie i budżetowanie co znacząco upraszcza i skraca czas trwania procesu projektowego i wykonawczego.

Na etapie projektowania budynków bierzemy pod uwagę ich ewentualną rozbudowę w przyszłości celem zagwarantowania Inwestorom zwiększenia ilości stanowisk obsługowych bądź możliwości magazynowych.

Istotnym czynnikiem wymaganym w projektowaniu hal obsługowych jest określenie obciążenia ogniowego poprzez obliczenie kaloryczności materiałów i środków używanych w trakcie wykonywania czynności obsługowych a także ich składowanej ilości. Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na uzyskanie odpowiedniej wymiany powietrza projektując wydajne instalacje wentylacyjne dostosowane do wymogów danych branż, składowanych materiałów i stanowisk pracy.

W technologii stalowej równie ważnym jest określenie kategorii korozyjności na podstawie agresywności środowiska i dobranie dedykowanego do niej zabezpieczenia antykorozyjnego, gwarantującego wieloletnią żywotność konstrukcji. Proponujemy atrakcyjne wizualnie bryły budynków iż wierzymy że każdy budynek obsługowy może spełniać swoją funkcję jednocześnie będąc estetyczną wizytówką, spójną z wizerunkiem firmy i otaczającym go kompleksem.

  • wiata stalowa w turzych rogach
  • konstrukcje stalowe i widok hali stalowej w turzych rogach
  • budynek przemyslowy turze rogi